Mikołaj Kopernik na monetach i banknotach


Zanim jego wizerunek został umieszczony na monetach i banknotach, on sam zajmował się badaniami nad ekonomią i konkretnie także pieniędzmi.

 Ukazał znaczenie i rolę pieniądza w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Wysunął też szereg postulatów. Dotyczyły one ustanowienie jednej mennicy w kraju, stabilizacji i rewaloryzacji waluty oraz unifikacji systemu monetarnego Prus Królewskich z resztą ziem polskich. 

Jako pierwszy wykazał, że pieniądz gorszy (o mniejszej zawartości szlachetnego kruszcu) wypiera z rynku lepszy (późniejsze prawo Greshama). Należał też do grupy autorów wykazujących szkodliwe skutki zbyt dużej emisji pieniądza. 


10 zł MIKOŁAJ KOPERNIK 1968 r.

Moneta ta bita była w latach: 1959, 1965, 1967, 1968 i 1969. Łączny nakład to około 40 mln sztuk. Była to bardzo powszechna bilonówka. Moneta ta ma jednak różną wartość numizmatyczną w poszczególnych latach. Największą wartość mają monety z 1965r, gdyż nakład wynosił wtedy tylko 3 000 000 szt.


Mikołaj Kopernik - 100 zł - 1974 r


Mikołaj Kopernik - 2000 zł. 
Stop AU 900 (inaczej mówiąc złoto), 
nakład 5000 szt., rok wyd. 1979
Moneta bita stemplem lustrzanym.


Banknot 1000 zł przed laty powszechny w użyciu.


 Copyright © 2004 Adam N