Nadanie imienia Mikołaja Kopernika naszej szkole


W roku szkolnym 2002/2003, a także i wcześniej zastanawialiśmy się kogo wybrać na patrona naszej szkoły.

Pojawiło się wiele propozycji. Każdy kandydat na patrona został przedstawiony społeczności szkolnej. Prezentacje kandydatów odbywały się podczas lekcji jak i podczas apeli. Była to swego rodzaju kampania wyborcza.

W końcu przeprowadzono wybory, w których uczestniczyli uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele.

Zdecydowanie zwyciężyła kandydatura Mikołaja Kopernika.

W dniu zakończenia roku szkolnego 2002/2003 odbyło się uroczyste nadanie naszemu gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika.

Wzór plakietki okolicznościowej wydanej z okazji nadania imienia Mikołaja Kopernika Gimnazjum nr 2 w Lubaniu.


 Copyright © 2004 Adam N